En elCurriculum podrás crear tu Currículum Vítae en forma de Currículum Web y acceder a nuestras Ofertas de Empleo...

× Oferta Caducada Esta oferta de empleo ya ha caducado, utiliza nuestro buscador para encontrar ofertas más actuales.

Tècnic/a Administratiu De Relacions Internacionals

Pla&Associats Publicada hace más de 6 meses

Datos Generales

ContratoPrácticas o becario
JornadaJornada Completa
SalarioDe 19.000€ a 21.000€ Bruto/anual
LocalizaciónBarcelona (Barcelona)
SectorMarketing

Descripción de la Oferta

Col·laborar en la gestió tècnica i administrativa del departament de Relacions Internacionals i Promoció.
1. Ordenar i redactar, en el seu cas, documents, estudis, etc. encarregats pel personal del seu departament.
2. Realitzar el manteniment i l’explotació de l’arxiu i la documentació que custòdia.
3. Col·laborar en els processos de tramitació administrativa, com ara licitacions i/o contractacions menors.
4. Confecció de presentacions del departament en suport Powerpoint.
5. Atenció i resolució de les consultes i incidències.
6. Donar recolzament directe al cap del departament: gestió de l’agenda, trucades, visites, reunions, correus, missatgeria, etc.
7. Donar suport administratiu i logístic a l’organització d’activitats del departament.
8. Vetllar per l‘acompliment de les polítiques de seguretat, protecció de dades, qualitat, medi ambient establertes en el àmbit de la seva ocupació.
9. Qualsevol altra tasca relacionada amb la missió del lloc de treball que li sigui encomanda pel seu superior.
La persona candidata ha d’estar en possessió del títol de CFGS DE LA BRANCA DE COMERÇ I MÀRQUETING O ADMINISTRACIÓ I FINANCES, obtingut en els darrers 5 anys (o 7 en el cas de persones amb discapacitat). Es demanarà el títol o resguard de pagament a la persona seleccionada.
Es requereix nivell B2 d’anglès i nivell C de català. Es farà prova de nivell d’idiomes.
A més, la persona candidata no pot haver estat contractada amb la modalitat de contracte en pràctiques per cap empresa amb anterioritat. Es demanarà la vida laboral a la persona seleccionada.
CONTRACTE: contracte de treball en pràctiques amb una durada inicial de 6 mesos, amb possibilitat de prorrogar el contracte fins a 2 anys com a màxim.
SALARI: el sou serà de 19.975,20€ bruts anual durant el primer any i de 21.223,65€ bruts anuals durant el segon any, amb la deducció del 5% per aplicació del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, més objectius i beneficis socials.
HORARI LABORAL: 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en jornada partida de 08.45 a 17.00h, amb la flexibilitat horària establerta a l’empresa i segons les necessitats del servei.
De les sol·licituds rebudes, es seleccionaran les cinc persones candidates que més s’adapti el perfil al lloc de treball per realitzar la prova de nivell d’idiomes. Si les persones acrediten el nivell, realitzaran una entrevista personal. Posteriorment, es seleccionaran les tres persones amb millor valoració a l’entrevista personal per realitzar l’entrevista final amb el cap de Relacions Internacionals i Promoció.

Habilidades Requeridas

Compartela

Ofertas de Empleo y Trabajo en España

¡Regístrate GRATIS!
Regístrate