En elCurriculum podrás crear tu Currículum Vítae en forma de Currículum Web y acceder a nuestras Ofertas de Empleo...

Presentación

Mitjançant el pla de finançament de la reconeguda empresa multinacional asseguradora GENERALI, s’ofereix una carrera professional finançada a persones socialment actives i interessades en l’assessorament patrimonial: Assegurances, Estalvi i Inversions.
Aquest programa inclou: formació on-line i presencial, know-how compartit, recursos i un paquet de retributiu compost per l’acompliment d’objectius (els quals són accessibles sobretot a curt termini: 800*) i les comissions de la producció realitzada (les quals perduraran al llarg de tota la vida de la pòlissa: 300*)
Horari totalment flexible que permet compaginar altres tasques del candidat....

¡Regístrate GRATIS!
Regístrate