En elCurriculum podrás crear tu Currículum Vítae en forma de Currículum Web y acceder a nuestras Ofertas de Empleo...

Presentación

A Bagur Assessors oferim els serveis d'assessoria fiscal, laboral, comptable i jurídica a pymes i particulars d'una forma directa i personalitzada. Tractem a cada client com si la seva empresa fos la nostra, facilitant que tingui les mínimes despeses i els màxims guanys....

¡Regístrate GRATIS!
Regístrate