En elCurriculum podrás crear tu Currículum Vítae en forma de Currículum Web y acceder a nuestras Ofertas de Empleo...

Tècnic/a De Gestió De Cobraments-Port De Barcelona

Pla&Associats Publicada hace 4 semanas

Datos Generales

ContratoContrato Temporal
JornadaJornada Completa
SalarioDe 26.400€ a 31.500€ Bruto/anual
LocalizaciónBarcelona (Barcelona)
SectorEconomía
SubsectorCobros, Pagos y Facturación

Descripción de la Oferta

EL PORT DE BARCELONA
CONVOCATÒRIA MITJANÇANT SISTEMA CONCURS-OPOSICIÓ
Els requisits de la convocatòria i les bases d'inscripció es troben a la web del Portdebarcelona.cat/RRHH
Tots els candidats/es que vulguin participar en aquestes proves selectives, hauran de complimentar i presentar la sol•licitud segons el model Annex 3, acompanyat de les certificacions i justificants acreditatius dels requisits mínims d’accés i dels mèrits al•legats, indicant Ref. TGC-016, a la següent adreça:
Registre General de l’Autoritat Portuària de Barcelona
Departament SAU
Edifici Est del World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona s/n, planta baixa
De 8:00 a 19:00h. de dilluns a divendres (no festius)
El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 4 d’octubre de 2016, a les 13:00h.
El/la Tècnic/a de Gestió de Cobraments s’enquadrarà dintre del Departament de Gestió Econòmica Financera de la Subdirecció General d’Econòmic Financer. Donarà suport al/la Responsable de Tresoreria en la gestió de les activitats relacionades amb el seu àmbit de responsabilitat.
Funcions principals:
• Realitzar el seguiment i control de l’estat dels drets de cobrament generats per l’Autoritat Portuària.
• Custodiar i mantenir la documentació i fons encomanats (xecs i efectius rebuts).
• Registrar i distribuir els cobraments rebuts per transferència.
• Anotar les operacions als llibres mitjançant eines informàtiques.
• Realitzar l’arqueig de recaptació.
• Controlar i reclamar els impagats.
• Fer la conciliació comptable de la recaptació diària.
• Comunicar a Comptabilitat els moviments de cobraments realitzats.
• Tramitar pagaments a clients amb saldo creditor.
• Controlar la notificació de factures emeses per l’Autoritat Portuària.
• Tramitar el procés pel qual el Consell d’Administració de l’APB aprovi donar per fallides les factures que es considerin incobrables.
• Seleccionar les entitats bancàries pels quals es realitzaran els pagaments, segons indicacions del Cap de Tresoreria.
• Seguiment de pagaments pendents.
• Atendre consultes telefòniques.
• Gestionar i custodiar les garanties dipositades en l’APB.
• Controlar les bestretes pendents de justificar.
• Elaborar manualment les cartes de pagaments per a la seva signatura, corresponents a les ordres de pagaments que no poden anar pels canals automàtics.
• Qualsevol altre tasca relacionada amb l’ocupació adscrita al conveni o que li sigui encomanada seu pel superior.
Es requereix:
• Titulació oficial de formació professional de grau superior, diplomatura i/o titulació superior o equivalent, sempre relacionades amb la família professional de l’administració i gestió econòmica-financera.
• Tenir experiència per un període igual o superior a 2 anys en tasques administratives en entitats financeres i/o relacionades amb les funcions del lloc de Treball.
• Nivell B de català o superior.
• Coneixements de Word, Power Point a nivell intermedi, Excel a nivell avançat.
Es valorarà:
• Formació específica relacionada amb les funcions del lloc de treball.
• Titulació universitària oficial relacionat amb la família professional de l’administració i gestió econòmica-financera.
• Titulació de màster o postgrau relacionat amb la família professional de l’administració i gestió econòmica-financera.
La data prevista de la incorporació és al mes de novembre/desembre del 2016.

Habilidades Requeridas

1 candidatos inscritos

Compartela

Formación Relacionada
OPOSICIONES COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CEF (Centro de Estudios Financieros)
OPOSICIONES COS SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CEF (Centro de Estudios Financieros)
CURSO AVANZADO AUXILIAR DE ENFERMERÍA Cátedra UPM / MasterD Innovación y Competencias (i-Competencias)
CURSO TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS (TCP) Centro de Estudios Aeronáuticos - CEAE
CURSO AUXILIAR DE VUELO Centro de Estudios Aeronáuticos - CEAE
Otros Cursos
POSTGRADO RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN INNOVADORA 2.0 IEBS - Innovation & Entrepreneur Business School
MASTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE EVENTOS - MIDE ESODE Escuela Superior de Organizadores de Eventos
MASTER CREACIÓN DE EMPRESAS: EL START UP DEL EMPRENDEDOR IEBS - Innovation & Entrepreneur Business School

Ofertas de Empleo y Trabajo en España

¡Regístrate GRATIS!
Regístrate